قوانین و مقررات

(قرارداد)

ماده ۱: موضوع این قرارداد تعیین حدود وظایف و مسئولیت های طرفین قرارداد و همچنین هزینه خدمات گردشگري جهت ارائه بشرح مندرج در قرارداد بر مبناي واحد پول ملی ایران می باشد.

ماده2: کارگزار موظف است نسخه اي از برنامه کامل گشت و برنامه تبلیغاتی را به قرارداد حاضر الحاق و به گردشگر تحویل نماید.

ماده3 : حضورفردي به عنوان راهنما یا تور لیدر براي اجراي برنامه هاي تور در تورهای گروهی داخلی و خارجی در کلیه مراحل تور الزامی است.

ماده 4 :چنانچه گشت از سوي کارگزار به هر دلیل قابل اجرا نباشد، کارگزار موظف است حداکثر 72ساعت قبل از تاریخ اجراي گشت مراتب را به نحو مقتضی با ارائه دلایل به اطلاع گردشگر رسانده، نسبت به استرداد کل وجوه دریافتی از گردشگراقدام نماید.

تبصره۱: کارگزار میتواند درصورت به حدنصاب نرسیدن افراد شرکت کننده اقدام به ابطال تور نماید و تعداد حدنصاب اجرای گشتهای داخلی 17 نفر است و حدنصاب اجرای تورهای خارجی با توجه به پکیج میتواند متفاوت باشد.

تبصره2: چنانچه در بازه زمانی مقرر، کارگزار ابطال گشت را اعلام ننموده و مبلغ دریافتی را به گردشگر باز نگرداند، کارگزار باید به تناسب مبلغ وصولی از گردشگر، جریمه اضافی پرداخت کند

تبصره 3 : ابطال تورهای هوایی توسط ایرلاین مسئولیتی برای کارگزار ایجاد نکرده و کارگزار تنها با صلاح دید خود میتواند جهت رفاه حال گردشگر همکاری لازم را با ایشان جهت رزرو پرواز جدید و هتل داشته باشد، نتیجتا پرداخت مبالغ اضافه بر عهده مسافر میباشد.

ماده5: ساعت تخلیه اتاقهاي هتل بر اساس قوانین و مقررات حاکم در مقصد مورد نظر بوده، گردشگر موظف به رعایت آن می باشد.

تبصره1: در صورت تحویل اتاق زودتر از موعد مقرر توسط گردشگر، هیچ مبلغی به گردشگر مسترد نخواهد شد.

ماده6 :گردشگران انفرادي(تک نفره) به هنگام ثبت نام مشمول مقررات و نرخ استفاده از اتاق یک تخته می باشند و در صورتی که هتل دارای اطاق یک تخته نباشد گردشگر موظف به پرداخت وجه اضافه در هنگام ثبت نام میباشد.

ماده7: چنانچه گشت به صورت چارتر باشد کارگزار ملزم به اطلاع رسانی به گردشگر با ممهور کردن این قرارداد به مهر (تور چارتر و غیر قابل کنسلی میباشد) بوده و در در تورهای چارتری وجهی به مسافر مسترد نخواهد.

ماده8:در خصوص تورهاي برنامه ریزي شده با پروازهاي غیر چارتر، شرایط ابطال مطابق با مقررات شرکت هواپیمایی مربوطه و هتل محل اقامت است و کارگزار موظف است هنگام عقد این قرارداد توضیحات کامل را به گردشگر بدهند.

ماده 9 : چنانچه در برخی مقاصد در بدو ورود گردشگر به فرودگاه کشور مقصد ، گذرنامه وي توسط مقامات ذیربط اخذ و نگهداري تا به هنگام مراجعت در فرودگاه به گردشگر عودت داده شود، در چنین شرایطی هیچگونه مسئولیتی متوجه کارگزار نخواهد بود.

ماده 10: در صورتیکه مطابق شرایط اعلامی از سوي سفارتخانه در خصوص بازگشت گردشگر، تضمینی از کارگزار اخذ شود، گردشگر موظف است به همان میزان، اوراق ضمانتی به کارگزار تسلیم نماید.

تبصره1: گردشگران پس از بازگشت از سفر ، جهت دریافت ضمانت نامه بانکی سپرده شده لازم است با در دست داشتن اصل گذرنامه و تصویر صفحه مربوط به مهر ورود و خروج کشور مقصد به کارگزار مراجعه نماید و کارگزار موظف است پس از تائید اصالت و صحت مدارك ارائه شده، فوراً نسبت به فک ضمانت نامه اقدام نماید.

تبصره2: در صورتی که در روادید صادره مدت زمان مشخصی جهت اقامت پیش بینی شده باشد ، چنانچه هریک از گردشگران از بازگشت به کشور در تاریخ از پیش تعیین شده خودداري نمایند و این امر با توجه به تعهد گردشگر موجبات خسارت به کارگزار را فراهم آورد، کارگزار مجاز است با ارائه مدارك مستدل، معادل هزینه(خسارت) وارده را از طریق ضبط ضمانت نامه به نفع خود دریافت نماید.

ماده11 : در صورت عدم صدور ویزا از طرف کشور مقصد، کارگزار در این خصوص مسئولیتی نداشته ، لیکن در صورتی که کارگزار در این خصوص هزینه اي متقبل شده باشد، جهت اخذ هزینه هاي انجام شده موظف است اسناد و مدارك معتبر را به گردشگر ارائه نماید. و گردشگر ملزم به پرداخت انهاست.

تبصره: در صورتی که عدم صدور روادید به هر دلیلی اعم از زمان صدور، تعطیلی سفارت و .... باعث ایجاد مشکل و یا حتی ابطال کامل سفر گردد مسئولیت و هزینه های مراتب مذکور با گردشگر میباشد.

ماده 12: در صورتیکه گردشگر براي سایر گردشگران یا سرپرست گروه ، راهنمایان محلی و درکل کسانی که در اجراي گشت نقش داشتند مزاحمتی ایجاد نماید و یا مرتکب اعمال خلاف شئون و اخلاق عرفی چه در مسیر و چه در مقصد گردد، سرپرست گروه موظف است بنا به صورتجلسه و گواهی دیگر اعضاي گروه حسب مورد تصمیم لازم را در خصوص آن گردشگر اتخاذ نموده و مراتب را جهت اقدام به کارگزار مجري گزارش نماید.

تبصره: درصورت بروز هرگونه مشکل از طرف افراد خاطی کارگزار حق خود را برای شکایت از فرد مذکور و دریافت خسارتهای کامل از ایشان برای خود محفوظ میداند.

ماده 13: رسیدگی به هرگونه اختلاف فی ما بین طرفین قرارداد با ارائه دلایل بر عهده سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري بوده و آراء صادره از سازمان براي طرفین لازم الاجراست.

ماده14: در صورت انصراف کتبی گردشگر از همراهی گشت در تورهاي غیر چارتری، از یک ماه تا سه هفته قبل از سفر معادل 10 درصد قیمت کل تور، از سه هفته تا 7 روز کاری مانده به زمان اجراي تور، معادل 20 درصد و در فاصله 6 روز کاری تا 72 ساعت قبل از ساعت شروع سفر معادل 30 درصد قیمت کل تور و از 72 ساعت تا 48 ساعت قبل از سفر معادل 50 درصد قیمت کل تور و از 48 ساعت تا 24 ساعت قبل از سفر معادل 80 درصد قیمت کل تور و بعد از آن و در صورت عدم حضور کل مبلغ قیمت کل تور به عنوان جریمه از کل مبلغ گشت کسر و مابقی وجوه به گردشگر پرداخت خواهد شد.

تبصره1: قوانین ایرلاینها ، چارترکننده ها و گرانتی کننده ها و هتل ها در مورد این بند در ارجحیت بوده و طرفین ملزم به رعایت آن هستند.

تبصره2: علاوه بر مبالغ فوق 1درصد کل هزینه تور به عنوان کارمزد کارگزار از مبلغ استردادی کسر خواهد شد.

تبصره 3 : موارد ماده ۱۴ فقط در مورد تورهای غیر چارتر میباشد و وجوه مربوط به تورهای چارتر کاملا سوخت میشوند.

ماده15: در خصوص ثبت نام گروهی در شرایط عادي (غیر فورس) فقط فردي که به نمایندگی از سوي گردشگران اقدام به ثبت نام و عقد قرارداد نموده مجاز به مراجعه به کارگزار جهت پیگیري ، ابطال و یا دریافت وجوه پرداختی بوده و سایر گردشگران در این خصوص مجاز به مراجعه به کارگزار نمی باشند.

تبصره: کارگزار موظف است تاریخ و شماره انصراف کتبی گردشگر را در دفتر رسمی خود ثبت و به گردشگر اعلام نماید.

ماده 16: رعایت شئونات و اخلاقیات در طول سفر از سوي گردشگر الزامی بوده و همچنین گردشگر موظف به رعایت کلیه مقررات کشور مقصد می باشد. لذا عواقب ارتکاب هرگونه تخلف و تبعات داشتن دارو و لوازمی که احیاناً در کشور مقصد غیر مجاز بوده، بر عهده گردشگر است و چنانچه از این بابت کارگزار جریمه اي پرداخت نماید می تواند با ارائه مستندات ، هزینه انجام شده را از گردشگر دریافت نماید.

تبصره: عدم اطلاع گردشگر از قوانین جاری کشور مقصد و یا جاری کشور رافع مسئولیت ایشان در این مورد نمیباشد.

ماده17: اگر مسافرت به صورت گروهی و خانوادگی باشد ، در صورتیکه درخواست روادید هر یک از گردشگران، مردود یا با تأخیر دریافت شود بقیه گردشگران ملزم به استفاده از خدمات درخواستی و در صورت عدم استفاده می بایست کلیه هزینه هاي مربوط به ابطال را با در نظر گرفتن مفاد ماده14این قرارداد پرداخت نماید.

ماده 18:حفظ اموال شخصی به عهده گردشگر است و درصورت مفقود شدن آن مسئولیتی متوجه مدیر گشت یا کارگزار نخواهد بود.

ماده 19:چنانچه صدور روادید و تحویل گذرنامه توسط برخی سفارتخانه ها در ساعات آخر قبل از شروع سفر صورت بگیرد، گردشگر بایستی مقدمات سفر خود را قبلاً آماده نموده باشد.

ماده 20 :گردشگر موظف است هنگام ثبت نام معادل 50 درصد هزینه کل تور را در قبال اخذ رسید پرداخت و تا زمان تحویل مدارك و قطعیت سفر، الباقی هزینه هاي گشت را تسویه نماید.

تبصره: در صورت عدم پرداخت مابقی هزینه ها توسط گردشگر تا 24 ساعت قبل از اجرای برنامه سفر، کارگزار اجازه دارد نسبت به ابطال سفر اقدام نماید و کلیه پرداختی های گردشگر را به نفع خود ضبط کند و گردشگر موظف است بقیه مبالغ قرارداد را به کارگزار پرداخت کند. مسئولیت عدم پرداخت به موقع مطالبات و نتیجتا ابطال سفر توسط کارگزار تماما بر عهده گردشگر میباشد.

ماده 21 :درصورت درخواست سفارتخانه مربوطه جهت انجام مصاحبه با گردشگر و یا انگشت نگاري به منظور صدور روادید، گردشگر بایستی با هماهنگی کارگزار در موعد مقرر در کنسولگري سفارتخانه ذیربط حضور یافته و در مصاحبه شرکت نماید و چنانچه به دلیل عدم انجام امور مذکور روادید از سوي سفارتخانه صادر نگردد، مسئولیت ابطال سفر و هزینه های مربوطه به عهده گردشگر میباشد.

تبصره1: نوع روادید تاثیری در ماده ۲1 ندارد.

تبصره 2: کارگزار نهایت همکاری و مشاوره و تمام توضیحات لازمه به گردشگر در مورد روادید را ارائه کرده و مسئولیت نهایی صدور یا عدم صدور روادید و تمامی هزینه های مربوطه بر عهده گردشگر میباشد و کارگزار هیچ تضمینی در مورد صدور روادید به گردشگر نمیدهد.

ماده 22 :گردشگر موظف است در ساعات اعلام شده، در برنامه هاي گشت و ترانسفر فرودگاهی شرکت نموده و در صورت عدم حضور به موقع هنگام حرکت گشت ، شخصاً بایستی هزینه هاي مربوطه را جهت پیوستن به گروه و ادامه برنامه گشت پرداخت نماید ، در غیر اینصورت کارگزار مربوطه هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.

تبصره1:راهنمای گشت و کارگزار مسئولیتی نسبت به عدم حضور در موعد مقرر توسط گردشگر نداشته و تاخیر به منزله انصراف از برنامه گشت است. همچنین اجرای تور بر منافع شخص ارجحیت دارد و در صورت بروز هر مشکلی به دلیل تاخیر مسئولیتهای مربوطه بر عهده گردشگر است.

تبصره 2 : در صورت عدم استفاده مسافر از هرگونه گشت یا ترانسفر و دیگر خدمات ، وجهی به مسافر مسترد نحواهد شد.

ماده23 : در صورتی که گشت خریداری شده توسط گردشگر نیاز به روادید داشته باشد پس از صدور روادید توسط کارگزار ،گردشگر به هیچ وجه نمیتواند اقدام به ابطال پرواز و بلیط نماید و درصورت ابطال سفر کارگزار اجازه دارد نسبت به لغو روادید صادره اقدام نماید در این صورت هیچ وجهی به گردشگر مسترد نخواهد شد، لذا ویزا جز جدایی پذیر از تور نمیباشد مگر انکه قرارداد خدمات صرفا ارائه ویزا باشد.

 ماده 24:در قبال هر گونه افزایش غیرارادي در قیمت گشت اعم از افزایش نرخ بلیط و یا سایر خدمات ، با ارائه مدارك مستند از سوي کارگزار با تأیید سازمان، گردشگر موظف به پرداخت مابه التفاوت اعلام شده از سوي کارگزار می باشد

تبصره ۱: پرداخت کلیه عوارض خروج از کشور بر عهده گردشگر می باشد.

ماده 25 :چنانچه گردشگر ممنوع الخروج باشد و یا در بدو ورود به کشوري مقامات محلی از ورود آن به کشور جلوگیري نمایند، گردشگر ملزم به پرداخت هزینه هاي صورت گرفته از سوي کارگزار با ارائه مستندات و مدارك مربوطه خواهد بود. سرپرست گشت نیز موظف به همکاري جهت بازگشت گردشگر به کشور می باشد و هیچ نوع مسئولیتی در این خصوص متوجه کارگزار نخواهد بود.

ماده 26:در صورتیکه برنامه گشت ارائه شده توسط کارگزار، در طول سفر عیناً به اجرا گذاشته نشود و یا درسطحی بالاتر از آنچه در قرارداد توافق شده، ارائه نگردد گردشگر مجاز است موارد را با ارائه دلایل مستدل به کارگزار اعلام نموده، کارگزار موظف به جلب رضایت گردشگر می باشد و در صورت بروز اختلاف، رأي سازمان به عنوان حکم مورد پذیرش طرفین قرار خواهد گرفت.

تبصره1: مشکلات اب و هوایی ، حوادث جاده ای و هوایی، تاخیر توسط شرکت هواپیمایی، بسته بودن اماکن گردشگری به هر دلیل، شورش و مسائل سیاسی و دیگر حوادثی و شرایطی که توسط کارگزار قابل کنترل و پیش بینی نباشد و در اجرای برنامه سفر و گشتها خللی ایجاد کند مسئولیتی براتی کارگزار ایجاد نمیکند.

ماده27 :در صورتی که گردشگر در مقصد مستقلاً و خارج از برنامه گشت ارائه شده، نسبت به خریداري خدمات اختیاري اقدام نموده و در آن شرکت نماید، هزینه و مسئولیت عواقب آن بر عهده گردشگر خواهد بود لذا کارگزار حتی در صورت معرفی دفتر و اشخاص در مقصد مسئولیتی در برابر افراد یا دفاتر فروشنده این نوع خدمات ندارد.

ماده 28 :کارگزار موظف است در صورتیکه روادید داراي شرایط خاصی از جمله مدت اقامت محدود ، مدت زمان معین براي ورود به کشور مقصد از تاریخ صدور روادید باشد ، ضمن ارائه توضیحات کامل به گردشگر، تصویر روادید را به تأیید گردشگر رسانده و ضمیمه قرارداد نموده و محدودیتهاي یاد شده را در حاشیه قرارداد مکتوب نماید.

ماده 29: کارگزار موظف است مطابق با دستورالعمل بیمه ابلاغی از سوي سازمان، اقدامات لازم را در خصوص پوشش بیمه اي تکلیفی و اختیاري به عمل آورده و در صورت بروز هرنوع حادثه اي در طول سفر علاوه بر اقدام بر اساس شرایط بیمه تحت پوشش ، نسبت به همکاري و مساعدت هاي لازم در این خصوص اقدام نماید.

تبصره1: گردشگر در صورت بروز هرگونه مشکل و حادثه چنانچه قصد استفاده از خدمات بیمه ای خود را دارد ملزم است در لحظه بروز حادثه اعلام نماید و چناچه مراتب مذکور بعد از اجرای سفر به کارگزار اطلاع داده شود با توجه به قوانین بیمه ، گردشگر فرصت استفاده از پوششهای بیمه ای را از دست خواهد داد.

ماده 30: کارگزار موظف است در صورت ابطال پرواز از سوي ایرلاین موضوع این قرارداد، مساعی خود را جهت اعزام گردشگران با اولین پرواز بعدي با توافق و رضایت گردشگران به کار گرفته ، لذا تغییرات احتمالی نرخ پرواز مورد نظر با پرواز ابطال شده از سوي کارگزار با ایرلاین قابل مذاکره و تعدیل خواهد بود.

تبصره1: در صورت ابطال پرواز توسط گردشگر یا ایرلاین و درخواست گردشگر به منظور تامین پرواز جایگزین، گردشگر موظف به پرداخت کلیه وجوه مربوطه در لحظه میباشد و کارگزار پس از دریافت وجوه پرواز ابطالی قبلی از ایرلاین مبالغ دریافت شده را عینا به مسافر مسترد خواهد کرد.

ماده 31:کنترل مدارك گردشگر، از جمله تاریخ اعتبار گذرنامه گردشگر و شرایط سنی همراهان بر عهده کارگزار می باشد. لذا در صورت قصور در این زمینه توسط کارگزار، کلیه هزینه ها و خسارات بر عهده کارگزار خواهد بود.

تبصره1: اقامت در مراکز اقامتی ایران فقط با دارا بودن اسناد رسمی مبنی بر محرمیت زوجین مقدور خواهد بود و کارگزار حق دارد این موضوع را از گردشگر پرسیده و عواقب تخطی را به اطلاع گردشگر برساند. لذا فرض کارگزار بر صداقت گردشگر بوده و مبنا بیان ایشان است. نتیجتا عواقب کتمان بر عهده گردشگر بوده و مسئولیت قانونی و بروز هرگونه مشکل در خلال سفر بر عهده گردشگر میباشد.

ماده32 :کارگزار یا نماینده وي موظف است هنگام عقد قرارداد توضیحات لازم را در خصوص مواد قرارداد و تبصره هاي آن به گردشگر ارائه نماید. همچنین کارگزار موظف است پس از عقد و امضاء قرارداد با گردشگر یک نسخه امضاء شده از آن را که مهمور به مهر دفتر شده است را تحویل گردشگر و یک نسخه را نزد خود نگه دارد.

تبصره: درصورتی که گردشگر به صورت غیر حضوری اقدام به رزرو تور مینماید بایستی متن قرارداد را کاملا مطالعه کرده و پس از مطالعه دقیق با ارسال جمله *مورد تایید است* نسبت به تایید مراتب این قرارداد اقدام نماید.

ماده 33:کارگزار متعهد است که برنامه سفر و گشت مورد توافق را به طور کامل و دقیق انجام دهد، لیکن در صورت وقوع حوادث و پیشامدهاي غیر منتظره از قبیل جنگ، شورش ، اعتصاب و مشکلاتی که از کنترل کارگزار خارج بوده و سبب ابطال یا تغییر برنامه گشت شود مسئولیتی متوجه کارگزار نخواهد بود، لیکن کارگزار موظف است در صورت امکان وجوه دریافتی را به گردشگر مسترد نماید.

ماده 34: کارگزار متعهد است در صورت بروز هرگونه اتفاقی براي گردشگر یا گردشگران در کشور مقصد، نمایندگی جمهوري اسلامی ایران را در آن کشور از موضوع مطلع سازد.

ماده 35:کارگزار موظف است در قبال دریافت مدارك گردشگر اعم از گذزنامه، شناسنامه و... و نیز کلیه وجوه واریزي از سوي ایشان، نسبت به صدور رسید در سربرگ رسمی خود با ذکر تاریخ اقدام نماید.

ماده36:کارگزار موظف است قبل از عقد قرارداد تمام اطلاعات و جزییات کشور و شهر مقصد را به گردشگر ارائه نماید همچنین اطلاع یافتن از قوانین و مقررات، شرایط اب و هوایی ، ارز رایج ، فاصله هتل با دیگر مناطق، ساعت رسمی ، میزان پول نقد یا طلای قابل حمل ، داروها یا کالاهای ممنوعه و دیگر مسائلی که شرایط سفر گردشگر را تحت تاثیر قرار میدهد بر عهده گردشگر میباشد.

ماده 37:گردشگر موظف است نسبت به قوانین هتل در استفاده از اینترنت و مینی بار و ترانسفرهایی که توسط هتل ارائه میگردد و هزینه های مربوطه شخصا در بدو ورود به هتل اطلاعات لازم را دریافت نماید و مسئولیتی متوجه کارگزار نمیباشد.

ماده 38: در صورت تغییر در ساعت پرواز به هر دلیلی توسط ایرلاین و نیاز گردشگر به ماندن بیشتر از زمان قبلی به هر دلیلی ، پرداخت هزینه مازاد بر عهده گردشگر میباشد.

ماده 39: رعایت حجاب اسلامی و احترام به جامعه میزبان از وظایف گردشگر میباشد همچنین همراه داشتن مواد مخدر و مشروبات الکلی ممنوع بوده و راهنمای گشت اجازه دارد فرد خاطی را به مراجعه قانونی تحویل دهد و در صورتی که زیانی متوجه کارگزار گردد فرد خاطی شخصا مسئول و ملزم به جبران تمام آن میباشد.

ماده 40: :همراه داشتن کارت شناسایی معتبر کارت واکسن یا تست پی سی ار مطابق با شرایط مقصد و مبدا و پاسپورت با مدت زمان معتبر توسط گردشگر الزامی میباشد.

ماده 41 : برای تورهای دارای ترانسفر استقبال یا بدرقه ترانسفر فقط تا ساعت 21:00 انجام میشود و کارگزار برای ترانسفر پروازهای بعد از ان ساعت مسئولیتی ندارد .کیفیت عملکرد ترانسفر استقبال و بدرقه بر عهده کارگزار نیست.

ماده 42 :  صورتی که کارگزار نتواند به هر دلیلی هتل یا اقامتگاه اعلامی را رزرو نماید موظف است هتل یا اقامتگاهی با همان کیفیت به گردشگر ارائه نماید گردشگر نیز همکاری لازم را با کارگزار خواهد داشت.

تبصره: پرداخت هزینه اضافه این ماده در صورتی بر عهده کارگزار است که کوتاهی از جانب ایشان باشد لذا اگر مشکلاتی توسط گردشگر اعم از تاخیر در ثبت نام و واریز وجه یا ثبت نام خارج از زمان مربوطه یا تکمیل ظرفیت بوجود آید هزینه های مربوطه برعهده گردشگر است.

ماده 43 : مشکلات گمرکی یا قانونی خرید و انتقال اقلام خریداری شده و هزینه همراه داشتن بار اضافه توسط گردشگر بر عهده ایشان میباشد و در صورت بروز مشکل برای کارگزار، گردشگر ملزم به جبران آن است.

ماده 44 : اعلام یا اجرای برنامه هایی مانند شب نشینی و هر برنامه منافی عفت و عرف جامعه و قانون توسط کارگزار ممنوع میباشد و گردشگر نیز حقی برای درخواست این نوع تفریحات ندارد.

ماده 45 :  نگهداری از لوازم هتل ، ترانسفر و دیگر تجهیزات و لوازم ارائه شده به گردشگر در طول سفر بر عهده گردشگر است و در صورت اسیب گردشگر ملزم به جبران خسارت میباشد.

ماده 46 : تعیین کیفیت هواپیما و خدمات ایرلاین، صندلی گردشگر در هواپیما، اطاق گردشگر در هتل و ترانسفر جابجایی خارج از محدوده اختیارات کارگزار میباشد.

ماده 47 : در صورت بروز هرگونه مشکل بین طرفین قرارداد مرجع رسیدگی به مشکلات ابتدا واحد حل اختلاف انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری استان فارس و در صورت صلاح دید ان انجمن وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خواهد بود.

تبصره:  تعیین صندلی و اطاق گردشگر در تورهای گروهی داخلی زمینی با توجه به اولویت ثبت نام و صلاح دید راهنمای تور انجام میگردد.

ماده 48 : فروش پرواز بدون خدمات تور و هتل توسط دفاتر بند ب ممنوع میباشد لذا در صورت ابطال اقامت در گشتهای داخلی یا خارجی توسط گردشگر، کارگزار اجازه دارد پرواز نیز ابطال نماید .

ماده 49 : کارگزار مسئولیتی در کیفیت هتل ارائه شده به گردشگر نداشته و تنها نقش مشاور در انتخاب هتل را دارد. لذا گردشگر موظف و متعهد است نسب به کیفیت و خدمات هتل تحقیقات لازم را از مراجع معتمد انجام دهد و بعد از آن اقدام به رزرو نماید، نهایتا گردشگر طبق سلیقه و میزان وجه پرداختی خود اقدام به انتخاب هتل نموده است.

تبصره: کارگزار هیچ گونه مسئولیتی در قبال هر گونه تغییرات در هتل مانند لغو و ابطال و افزایش و ... توسط گردشگر در مقصد را ندارد و مسئولیت کلیه توافقات و مذاکرات و تغییرات توسط گردشگر با هتل به طور کامل بر عهده گردشگر میباشد.

تبصره ۲ : در صورت درخواست مسافر نسبت به تغییر هتل به کارگزار در صورتی که درخواست ایشان قابل اجرا باشد ، بنا به صلاح دید کارگزار و شرایط ممکن این مورد انجام خواهد شد و تمامی هزینه ها و جریمه ها به صورت کامل بر عهده گردشگر میباشد.

ماده 50 : طرفین قرارداد ضمن مطالعه کامل و دقیق و خالی از هرگونه اجبار و عجله و در صحت و سلامت کامل اقدام به امضای این قرارداد نموده اند ، لذا کلیه خیارات و لو خیار غبن فاحش و تدلیس را اسقاط مینمایند  و مبنای کلیه استنادهای طرفین و مراجع رسیدگی به اختلافات موارد مذکور در همین قرارداد بوده است و صحبتهای صورت گرفته طرفین فاقد هرگونه ارزش قانونی است.

***این قرارداد در 2 نسخه مشتمل بر50 ماده تنظیم گردید که هر کدام حکم واحد را داشته و بر اساس مواد 230 ، 221 ، و 10 قانون مدنی بوده که براي طرفین و یا قائم مقام قانونی آنها لازم الاتباع می باشد و ثبت نام و واریز وجه به منزله پذیرش این قرارداد است.